English | Tiếng Việt


   nuGroup@ICISE                     About Us          Neutrino          News          Publication          Links          ICISE          
Quy Nhơn, ngày 04 tháng 08 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng nghiên cứu sinh và học viên làm luận văn thạc sỹ tại
Viện nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE)
 Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
 
Nhóm vật lý neutrinotạiViện Nghiên Cứu Khoa Học và Giáo Dục Liên Ngành, viết tắt làIFIRSE (http://www-he.scphys.kyoto-u.ac.jp/member/nuICISE/) đang có nhu cầu tuyển dụng một nghiên cứu sinh (làm luận án tiến sỹ) và một số học viên làm luận văn thạc sỹ về lĩnh vực vật lý neutrino thực nghiệm cho năm học 2017-2018.
 
Đối tượng tuyển dụng là những người hiện đang hoặc sẽ tham gia chương trình đào tạo tiến sỹ hoặc thạc sỹ đăng ký tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam. IFIRSE sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn khoa học và cấp học bổng cho các ứng viên được lựa chọn (xem chi tiết phía dưới). Các ứng viên này, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia của Việt Nam và Nhật Bản tại IFIRSE, sẽ làm việc trong các chương trình thí nghiệm quốc tế về neutrino đặt tại Nhật Bản với tư cách là thành viên của nhóm vật lý neutrino tại IFIRSE.
 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 1/8/2017 đến lúc tuyển dụng xong. Đợt xét tuyển thứ nhất dự kiến là ngày 1/9/2017. Người dự tuyển có thể sẽ được phỏng vấn bởi hội đồng bao gồm các nhà vật lý Việt Nam và Nhật Bản. Chương trình thử việc cho các ứng viên được chọn lựa dự kiến bắt đầu từ 1/10/2017 (có cấp chi phí ăn, ở tuỳ theo từng trường hợp và nhiệm vụ để đảm bảo ứng viên tập trung vào công việc). Hợp đồng chính thức sẽ được ký cho từng đối tượng như được đề cập chị tiết ở phía dưới.
 
Hồ sơ xin gửi qua e-mail tới
Nguyễn Thị Hồng Vân,  email nhvan@ifirse.icise.vn, 
hoặc
Cao Văn Sơn, emailcvson@post.kek.jp. 
 
Dưới đây là thông tin chi tiết về việc tuyển dụng.
 
1.    Thông tin cho ứng viên nghiên cứu sinh (chọn 1 ứng viên)
1.1. Điều kiện dự tuyển
Ø Đã hoàn thành chương trình cao học và bảo vệ luận văn thạc sỹ về đề tài thuộc lĩnh vực Vật lý hạt cơ bản.
Ø Nắm vững các kiến thức cơ bản về lý thuyết trường lượng tử (quantum field theory) và Vật lý hạt cơ bản (particle physics).
Ø Tiếng Anh trôi chảy (đọc, viết, nghe, nói và giao tiếp).
Ø Ưu tiên các ứng viên thành thạo các ngôn ngữ lập trình như C++, và các kỹ năng máy tính khác.
 
1.2. Hồ sơ dự tuyển (bằng tiếng Anh hoặc dịch sang tiếng Anh đối với các giấy tờ/chứng chỉ bằng tiếng Việt)
Ø Lý lịch đào tạo và khoa học kèm theo các công bố khoa học và các thành tích khác (nếu có).
Ø Bằng cao học và bảng điểm cao học.
Ø Bằng cử nhân và bảng điểm Đại học.
Ø Các chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).
Ø Một thuyết trình về lý do dự tuyển (tối đa 3 mặt giấy A4, phông chữ 11 Times New Romance).
Ø Ít nhất 1 thư giới thiệu (trong đó thư giới thiệu từ giáo viên hướng dẫn luận văn cao học là bắt buộc).
 
1.3. Công việc đảm nhiệm
Ø Ứng viên được chọn lựa sẽ đăng ký dự kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh (NCS) tại một cơ sở đào tạo nào đó ở Việt Nam với nội dung khoa học cũng như giáo viên hướng dẫn do IFIRSE phụ trách. Sau khi trúng tuyển NCS tại cơ sở đào tạo, ứng viên bắt đầu ký hợp đồng để làm việc tại IFIRSE.
Ø Địa điểm làm việc là tại IFIRSE, Quy Nhơn, Bình Định.
Ø Về mặt hành chính và các thủ tục liên quan đến chương trình đào tạo, NCS phải làm theo hướng dẫn và quy định của cơ sở đào tạo nơi mà NCS trúng tuyển.
Ø Tham gia vào thí nghiệm T2K (http://t2k-experiment.org) với tư cách là thành viên của nhóm vật lý neutrinotại IFIRSE. Việc này đòi hỏi NCS, ngoài làm việc với các thành viên trong nhóm neutrino tại IFIRSE, thỉnh thoảng đi công tác ngắn hạn sang Nhật Bản để làm việc và trao đổi khoa học với các chuyên gia quốc tế cũng như tham gia các hoạt động khoa học khác trong khuôn khổ của chương trình thí nghiệm.
Ø Viết và bảo vệ luận án theo quy định của cơ sở đào tạo nơi NCS trúng tuyển. Ngoài ra, một bản luận văn được viết bằng tiếng Anh là bắt buộc.
 
1.4.  Hỗ trợ từ IFIRSE
Ø Ký hợp đồng làm việc trong năm đầu và gia hạn từng năm một cho 2 năm tiếp theo.
Ø Cấp học học bổng (cho mỗi NCS) 5 triệu đồng mỗi tháng trong năm đầu tiên, 6 triêu đồng mỗi tháng trong năm thứ 2 và 7 triệu đồng mỗi tháng trong năm thứ 3.
Ø Tài trợ một phần hoặc toàn phần (tuỳ từng trường hợp cụ thể) tiền học phí nộp cho cơ sở đào tạo.
Ø  Tạo điều kiện và cơ hội đi công tác sang Nhật Bản trong khuôn khổ hợp tác giữa IFIRSE và Nhật Bản (có thể hỗ trợ chi phí đi lại giữa Việt Nam và Nhật Bản, chi phí ăn, ở và sinh hoạt trong thời gian công tác tại Nhật Bản).
 
2.     Thông tin cho ứng viên làm luận văn thạc sỹ (có thể chọn một vài ứng viên)
2.1. Điều kiện dự tuyển
Ø Đã tốt nghiệp Đại học về chuyên ngành Vật lý lý thuyết, Vật lý toán hoặc Vật lý hạt cơ bản.
Ø Đang là học viên năm thứ nhất hoặc đã trúng tuyển và chuẩn bị vào học năm thứ nhất của chương trình đào tạo thạc sỹ đăng ký tại một cơ sở đào tạo nào đó ở Việt Nam theo chuyên ngành Vật lý lý thuyết, Vật lý toán hoặc Vật lý hạt cơ bản.
Ø Nắm vững các kiến thức cơ bản về lý thuyết trường lượng tử (quantum field theory).
Ø Tiếng Anh thành thạo (đọc, viết, nghe, nói và giao tiếp).
Ø Ưu tiên các ứng viên thành thạo các ngôn ngữ lập trình như C++, và các kỹ năng máy tính khác.
 
2.2. Hồ sơ dự tuyển (bằng tiếng Anh hoặc dịch sang tiếng Anh đối với các giấy tờ/chứng chỉ bằng tiếng Việt)
Ø Lý lịch đào tạo và khoa học kèm theo các công bố khoa học và các thành tích khác (nếu có).
Ø Bằng cử nhân và bảng điểm Đại học.
Ø Các chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).
Ø Một thuyết trình về lý do dự tuyển (tối đa 3 mặt giấy A4, phông chữ 11 Times New Romance).
Ø Ít nhất 1 thư giới thiệu.

2.3. Công việc đảm nhiệm
Ø Trong thời gian của năm thứ nhất của chương trình thạc sỹ, ứng viên được lựa chọn sẽ tham dự và hoàn thành các khoá học theo chương trình do cơ sở đào tạo đưa ra và chỉ đến làm việc tại IFIRSE trong thời gian nghỉ hè với tư cách là “khách mời” của IFIRSE.
Ø Sang năm thứ 2, ứng viên được lựa chọn sẽ ký hợp đồng làm việc chính thức với Viện IFIRSE. Ứng viên có quyền vắng mặt ở Viện IFIRSE để tham dự và hoàn thành các khoá học theo chương trình do cơ sở đào tạo phụ trách. Ngoài thời gian đó ứng viên phải làm việc tại Viện IFIRSE dưới sự hướng dẫn và quản lí của nhóm Vật lý neutrino tại IFIRSE.
Ø Tham gia vào thí nghiệm về neutrino với tư cách là thành viên của nhóm neutrino tại IFIRSE.
Ø Có thể đi công tác ngắn hạn sang Nhật Bản để làm việc và trao đổi khoa học với các chuyên gia quốc tế cũng như tham gia các hoạt động khoa học khác trong khuôn khổ của chương trình thí nghiệm.

2.4. Hỗ trợ từ IFIRSE
Ø Cấp học bổng 3 triệu đồng mỗi tháng khi ngồi làm việc tại IFIRSE trong năm đầu tiên của chương trình thạc sỹ (học viên đến làm việc tại IFIRSE với tư cách là khách mời).
Ø Ký hợp đồng làm việc chính thức với ứng viên được lựa chọn và sẽ cấp học bổng toàn phần trong năm thứ 2 của chương trình đào tạo thạc sỹ với mức 3 triệu đồng mỗi tháng.
Ø  Tạo điều kiện và cơ hội đi công tác sang Nhật Bản trong khuôn khổ hợp tác giữa IFIRSE và Nhật Bản (có thể hỗ trợ chi phí đi lại giữa Việt Nam và Nhật Bản, chi phí ăn, ở và sinh hoạt trong thời gian công tác tại Nhật Bản).
 Go to >>> Introduction to Neutrino Physics
Go to >>> Neutrino Detection
Go to >>> Neutrino Oscillations
Go to >>> CP violation search
Go to >>> Introduction of Neutrino Interactions
Go to >>> Sterile neutrino search
Go to >>> Applications of Key Technologies used in Neutrino Exp.

Back >>>>HOME

*This site is kindly hosted by HEP Lab, Kyoto University

©nuGroup, ICISE 2016