English | Tiếng Việt


   nuGroup@ICISE                     Nhóm nghiên cứu          Neutrino          Tin tức          Kết quả          Kết nối          ICISE          


Home

Nhóm nghiên cứu Neutrino ở trung tâm ICISE!

Trung Tâm Khoa Học và Giáo Dục Liên Ngành Quốc Tế  (ICISE), được đặt tại thành phố biển Quy Nhơn, Việt Nam, được xây dựng với mong muốn đưa các nhà khoa học trên thế giới đến tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Vật Lý. Chúng tôi nhận thấy rằng trung tâm này có những thuận lợi nhất định để xây dựng một nhóm Vật Lý Năng Lượng Cao Thực Nghiệm ở Việt Nam. Một nhóm nhỏ liên kết làm việc với thí nghiệm T2K hoặc thí nghiệm Super-K đặt tại Nhật Bản sẽ đóng vai trò tiên phong. Ngày 17/7/2017, nhóm Neutrino, trực thuộc Viện Giáo Dục và Khoa Học Liên Ngành (IFIRSE) được chính thức thành lập cùng với lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa bốn giáo sư người Nhật Bản và hội Ngặp Ngỡ Việt Nam. Chúng tôi giải thích vì sao chọn nghiên cứu về Neutrino ở đây. Trong thời kỳ đầu (dự kiến khoảng 5 năm), nhóm sẽ bao gồm trưởng nhóm là giáo sư Tsuyoshi Nakaya từ trường đại học Kyoto, các nhà nghiên cứu Việt Nam và nghiên cứu sau tiến sĩ người nước ngoài và các nghiên cứu sinh Việt Nam sẽ tập trung chủ yếu vào xử lý số liệu và mô phỏng cho thí nghiệm T2K. Sau thời gian này, xa hơn, nhóm sẽ được mở rộng và có thể xây dựng phòng nghiên cứu thực nghiệm cũng như máy đo ngay tại trung tâm ICISE. Bản kế hoạch sơ bộ có thể tìm thấy ở đây cho bản tiếng Anhở đây cho bản tiếng Việt
Hiện nay neutrino là một trong những đề tài rất nóng của giới vật lý và một số khía cạnh cơ bản của neutrino được chúng tôi giới thiệu dưới đây:

Từ 10-21/7/2017, chúng tôi đã tổ chức một lớp học mùa hè về neutrino dành riêng cho các sinh viên Việt Nam. Mục đích của lớp học này là thu hút và đào tạo các sinh viên Việt Nam làm việc trong lĩnh vực vật lý neutrino. Bản tóm tắt giới thiệu về lớp học có thể tìm thấy ở đây. Từ phản hồi của chính các bạn sinh viên và giáo viên, lớp học được đánh giá là đã thành công và chúng tôi có kế hoạch để tổ chức lớp học về Neutrino lần thứ 2 vào mùa hè năm 2018. Thông tin cụ thể về lớp học tiếp theo sẽ được cập nhật sau.

Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm sinh viên Việt Nam để tham gia làm việc cho nhóm Neutrino. Các bạn sinh viên sẽ được hỗ trợ chi phí để có thể tập trung vào nghiên cứu. Thông tin cụ thể sẽ được chúng tôi sớm cập nhật. 

Chúng tôi mong muốn đưa Việt Nam và các nhà khoa học Việt Nam đến gần hơn và có những đóng góp thiết thực hơn cho công đồng khoa học thế giới, cụ thể là trong lĩnh vực Vật Lý. Xây dưng nhóm vật lý thực nghiệm về neutrino ở trung tâm ICISE có thể là một khởi đầu tiềm năng  trong hành trình này. 

Nếu các bạn quan tâm đến nhóm Neutrino, xin liên hệ với chúng tôi:  
V. Nguyen: nhvan@iop.vast.ac.vn  
S. Cao:cvson@post.kek.jp  

*This site is kindly hosted by HEP Lab, Kyoto University

©nuGroup, ICISE 2016